Aktuality

DesintAir - mobilní dezinfekční jednotka

Vloženo: 10.04.2020

DesintAir - mobilní dezinfekční jednotka

 

Využití:

 • Snadná a produktivní dezinfekce prostor - i velkých objemů
 • velmi účinná dezinfekce s využitím ověřených dezinfekčních prostředků
  • u konkrétních dezinfekčních prostředků ověřena také účinnost v boji s koronavirem COVID-19
 • vhodné použití pro různé prostory – dopravní prostředky, zdravotnická zařízení, výrobní prostory apod.

 Výhody použití:

 • mobilní jednotka DesintAir využívá pro prostorovou dezinfekci jako nosič dezinfekčního média tzv. suchou mlhu (kapičky o velikosti 7,5 µm)
  • je nevodivá – lze ji využít i v prostorách s elektrospotřebiči
  • nevytváří kondenzaci na površích
  • velmi dobře vyplňuje celý objem dezinfikovaných prostor – oproti standardním aerosolům se dostane i do obtížně dostupných prostor
 • rychlé opětovné větrání dezinfikovaných prostor
 • velmi nízká spotřeba dezinfekce v porovnání se standardními rozprašovači nevyužívajícími suchou mlhu – nízké provozní náklady
 • jednoduchá obsluha a údržba zařízení
 • velmi kompaktní rozměry zařízení vzhledem k možnosti využití pro dezinfekci velkých prostor. Teleskopická tyč pak umožňuje nastavení výšky, ze které dochází k rozprostření suché mlhy
 • dle potřeby je možno dodat speciální tryskovou hlavici s jednou, dvěma, třemi nebo čtyřmi tryskami
 • tento typ zařízení je ověřený na aplikaci dezinfekce proti různým typům virů po celém světě

Více informací zde

Příloha: technický list technický list |
Zpět na seznam