Chlazení rozvaděčů za použití vortexové trubice

   

Rozvodové skříně jsou v každém výrobním prostoru a jejich údržba, mimo jiné, souvisí i s jejich vnitřní teplotou. Hlavně v letních měsících je zvýšená teplota nežádoucí a může vést v krajních případech i k částečnému nebo úplnému vypnutí technologických celků. Nejčastějším řešením chlazení rozvaděčů jsou klimatizační jednotky. Klimatizace celkem spolehlivě  řeší teplotu, ovšem přináší i zvýšený náklad v podobě energetického provozu a hlavně každá klimatizace vyžaduje zvýšenou aktivitu údržby. Klimatizaci je potřeba v pravidelných intervalech čistit, doplňovat chladící kapalinu, vzhledem k elektrickému spotřebiči mít revizi. 
MOS technik vyvinul chladící zařízení, které je velmi jednoduché, levné a bezúdržbové. Chlazení rozvodových skříní řešíme malým přídavným boxem, který obsahuje vortexovou trubici, pneumatický termostat, pneumatický ventil a vnitřní plastovou hadici uzpůsobenou velikosti rozvaděče. 
Postupně:
- Vortexová trubice - jedná se o speciální trubici, která rozděluje vstupní stlačený vzduch na studenou a teplou část. Nás v tomto případě zajímá hlavně studená část, která je v tomto případě nastavená na vzduch o teplotě až kolem 0oC. A právě konec trubice, foukající velmi studený vzduch, směruje dovnitř skříně. Na konec je napojena ohebná plastová hadice, která rozvádí studený vzduch rovnoměrněji do prostor rozvaděče.
- Termostat - určuje při jaké teplotě má pneumatický ventil spustit. Například v létě dosáhne vnitřní teplota 32oC, termostat spustí vortexovou trubici, která začne dovnitř foukat studený vzduch. Jakmile se teplota uvnitř sníží o cca 10oC, termostat pneumatický ventil vypne. Termostat je také stejně jako vortexová trubice směrován dovnitř rozvaděče.
- Pneumatický ventil - spouští vortexovou trubici, je řízen termostatem a napojen na stlačený vzduch.
A to je vše. Dodám, že řešení je připojeno na rozvod stlačeného vzduchu, tzn. pohonem je jen stlačený vzduch.
Výhody řešení oproti používaným klimatizačním jednotkám:
- velmi jednoduché řešení, které vyžaduje pouze připojení na stlačený vzduch
- nízké pořizovací a provozní náklady
- bezúdržbové provedení
- není potřeba el. revize
- dodání s šablonou podle které se chlazení umístí na rozvaděč

Návodné video na kanále MOS technik youtube.com
.

Vloženo: 14.02.2022

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám

Partneři

PROJEKT
Inovativní řešení ochrany kamer při výrobních procesech uvnitř obráběcích strojů.

PROJEKT
Vytvoření pozic „vývojový konstruktér“ a "obchodní manažer" ve společnosti MOS. Za podpory MK v rámci projektu InnoBooster.