Sprężone powietrze to bardzo kosztowne medium przemysłowe. Najmniejszy wyciek lub błąd w ustawieniach systemu powoduje nieoczekiwanie duże straty finansowe. Często znajdujemy rezerwy nawet w pozornie doskonale działających systemach.

Bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja systemów sprężonego powietrza wymaga regularnych przeglądów oraz natychmiastowej naprawy wszelkich nieszczelności. Dzięki precyzyjnym pomiarom, przemyślanym projektom pomiarowym oraz ich precyzyjnej realizacji, możemy zapewnić do 50% oszczędności energii elektrycznej, tak trudnej do zaoszczędzenia podczas produkcji sprężonego powietrza.

Fakty

 • Około 10% energii elektrycznej wykorzystywanej w przemyśle trafia do produkcji sprężonego powietrza. (W niektórych przypadkach nawet do 50%)
 • 50-80% mocy pobieranej przez sprężarkę jest tracone w postaci ciepła.
 • Około 40% możliwych do naprawienia strat stanowią nieszczelności.
 • Nawet do 50% kosztów produkcji sprężonego powietrza można zaoszczędzić, wdrażając odpowiednie środki.
 • Obniżając ciśnienie w systemie o 1 bar, zmniejszamy zużycie energii o 7-10%.
 • Obniżając temperaturę powietrza dolotowego o każde 3 °C oszczędzamy dodatkowo 1% energii.
 • Środki zainwestowane w optymalizację systemu zwracają się w ciągu kilku miesięcy.

Sposoby na zaoszczędzienie pieniędzy

Zaproponujemy Państwu gotowy scenariusz optymalizacji urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze. Optymalizacja polega głównie na pomiarze zużycia i strat sprężonego powietrza oraz na audycie pneumatycznym.

Pomiar zużycia i strat sprężonego powietrza

Oszczędna eksploatacja wymaga znajomości dokładnych danych dotyczących zużycia sprężonego powietrza. Dostarczymy Państwu sprzęt pomiarowy i rozpoczniemy pomiary. Otrzymamy obiektywne dane o długoterminowym i doraźnym zużyciu powietrza na poziomie poszczególnych urządzeń i całkowitej eksploatacji. Uzgodnimy metodę pomiaru i format danych wyjściowych, w taki sposób, aby mogli Państwo w odpowiednim czasie i na wszystkich poziomach współpracy podjąć właściwą decyzję.

Uniwersalne urządzenie pomiarowe S-AIR do pomiaru przepływu działa na zasadzie kalorymetru. Mierzy ilość energii zużywanej do utrzymania stałej temperatury czujnika chłodzonego przepływem medium. Taka zasada pomiaru i metoda przetwarzania danych gwarantuje bardzo dokładne wyniki. Rozwój i produkcja technik MOS. Ulotka

Pneumatic audit

Audyt pneumatyczny ujawnia problematyczne obszary układów pneumatycznych oraz sugeruje ich naprawy i modyfikacje.

 1. Ocenimy stan wszystkich elementów systemu, sprawdzamy dobór używanych przewodów.
 2. Detekcja ultradźwiękowa wykrywa nieszczelności spowodowane pęknięciami spawów, niedokręcaniem złączy i połączeń kołnierzowych, wiekiem węży ciśnieniowych itp.
 3. Identyfikujemy zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Zwrócimy również Państwa uwagę na miejsca, w których może zaistnieć ryzyko wypadku przy pracy lub przestoju w produkcji. Podpowiemy, jak rozwiązać dany problem z wykorzystaniem najnowocześniejszych elementów bezpieczeństwa.

Średnica otworu Strata powietrza (spadek 6 barów) Strata energii Strata finansowa
Dane dotyczące czasu pracy 8760 godz./rok, cena energii 2,50 CZK/kWh
1 mm 1,2 l/s 0,3 kW 6700 CZK
3 mm 11,1 l/s 3,1 kW 69 425 CZK
5 mm
30,9 l/s 8,3 kW 185 875 CZK
10 mm
123,8 l/s 33,0 kW 739 025 CZK

Straty finansowe spowodowane nieszczelnością układów pneumatycznych sięgają setek tysięcy. Źródło: Fraunhofer Institut ISI, Karslruhe

Protokół z audytu zapewni Państwu kompleksowy i obiektywny raport na temat stanu Państwa systemów pneumatycznych oraz możliwości ich działania, bezpieczeństwa oraz optymalizacji finansowej.

Naprawy i optymalizacja

Wyniki audytu warto zastosować w praktyce. Pomiary mogą Państwo wykonać samodzielnie lub zostawić je nam. Zajmiemy się całkowitą optymalizacją Państwa technologii, od napraw nieszczelności po zaawansowane innowacje z dużym potencjałem oszczędnościowym. Z wyprzedzeniem zapoznają się Państwo ze szczegółową listą problemów, ich ceną oraz kosztem prac wdrożeniowych.

Sposoby pozwalające zaoszczędzić do 50% energii

 • Zwiększenie wydajności energetycznej dmuchaw
 • Naprawa nieszczelności w układach dystrybucyjnych i urządzeniach do produkcji urządzeń
 • Automatyczne odcięcie dopływu sprężonego powietrza w przypadku przerwania wlotu
 • Minimalizacja ciśnienia powietrza w sprężarce i/lub w miejscu użytkowania
 • Ekspresowa i profilaktyczna konserwacja elementów pneumatycznych linii produkcyjnej
 • Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za naprawy i konserwację prewencyjną
Najwięcej pieniędzy zaoszczędzą Państwo zwiększając wydajność dmuchaw, które należą do największych urządzeń przemysłowych.

Szkolenia i konsultacje

Efektywne działanie urządzeń sprężonego powietrza jest nie do pomyślenia bez dobrze przeszkolonych pracowników, konserwatorów oraz monterów. W celu podniesienia ich kwalifikacji oferujemy profesjonalne szkolenia oraz konsultacje we współpracy z VŠB - Wyższą Szkołą Techniczną w Ostrawie.

Szkolenie prowadzi profesjonalny i doświadczony wykładowca. Koncentruje się na zrozumieniu schematów i funkcji obwodów pneumatycznych, wyjaśnia, jak podłączać, konserwować i zidentyfikować wszelkie usterki.

W części praktycznej uczestnicy mają do dyspozycji oprogramowanie edukacyjne oraz nowoczesne laboratorium. Przetestują połączenie różnych typów obwodów pneumatycznych i elektropneumatycznych na panelach testowych. Mamy do dyspozycji również zrobotyzowane stanowisko pracy symulujące pracę systemów elektropneumatycznych na liniach montażowych.

Dlaczego warto nam zaufać

 • Nasi specjaliści mają naprawdę bogate doświadczenie w kwestii odmuchiwania.
 • Nie odrzucamy nawet bardzo wymagających i konkretnych zleceń.
 • Odmuchiwanie to kosztowna technologia, kluczową rolę stanowi dla nas kwestia kosztów operacyjnych.
 • Nie zostawiamy niedokończonej pracy. Świadczymy kompleksową obsługę i gwarantujemy całkowitą satysfakcję.

Jakie pozytywne zmiany finansowe przyniesie wdrożenie trybu oszczędności na sprężonym powietrzu?

 • Nawet o 50% niższe koszty energii
 • Terminową wymiana uszkodzonych części
 • Zmniejszenie ryzyka urazów przy pracy lub nieplanowanych przestojów
 • Maksymalną wydajność linii produkcyjnej
 • Zwrot inwestycji w kilka miesięcy

Gwarancja

 • Profesjonalizm
 • Uczciwość i otwartość
 • Kompleksowe podejście
 • Wymierne korzyści

Przebieg zamówienia

 • Konsultacja
 • Analiza
 • Wdrażanie środków
 • Profilaktyka

KATALOG PRODUKTÓW

Przykłady z praktyki

Naše přístroje pracují v pěti desítkách významných firem.
Mnoho z nich je dodavateli automobilového průmyslu.

AUDYT PNEUMATYCZNY - USUWANIE NIESZCZELNOŚCI I SKUTECZNE DMUCHAWY

Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza poprzez usuwanie nieszczelności i wymianę dmuchaw

CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEGO OTWORU KÓŁ ALUMINIOWYCH

Opracowanie dyszy do skutecznego czyszczenia skomplikowanych otworów

OSIĄGNIĘCIE ZNACZĄCYCH OSZCZĘDNOŚCI NA ZUŻYCIU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Audyt pneumatyczny w działalności AL INVEST Břidličná, a.s. - uzyskanie znacznych oszczędności na zużyciu sprężonego powietrza poprzez optymalizację dystrybucji oraz naprawę układu pneumatycznego

Czy mają Państwo jakieś pytania? Czy życzą sobie Państwo wyceny projektu?

Proszę dzwonić na numer +420 739 227 771.
Wysłuchamy, znajdziemy wspólnie rozwiązanie.

PROSZĘ DO NAS NAPISAĆ