Jednoúčelové stroje a zařízení

Vývoj, konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a zařízení

Realizujeme dodávky do různých odvětví průmyslu od návrhu konstrukčního řešení přes tvorbu technické dokumentace, výrobu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Již od přípravné fáze projektu úzce spolupracujeme se zákazníkem, vývoj a konstrukci zařízení podřizujeme jeho specifickým požadavkům. Navrhneme využití vhodných technologií, využíváme i netradičních postupů umožňujících dosáhnutí optimálních výsledků jak z hlediska automatizace procesu, tak z hlediska ekonomického.

Maximální důraz je kladen na spolehlivost daného zařízení, kvalitu a přesnost vyráběných i nakupovaných komponent a intuitivní ovládání stroje při dodržení požadavků na správné řešení ergonomie a bezpečnosti na pracovišti.

Při volbě vhodných nakupovaných komponent zařízení se řídíme zvyklostmi zákazníka, ale také vlastními bohatými zkušenostmi, díky kterým můžeme vždy dle priorit zvolit tu nejoptimálnější variantu s ideálními parametry, kterými jsou hlavně: kvalita, výkon, životnost, cena, termíny, servis...

Kromě vývoje a výroby technologicky náročnějších linek a jednoúčelových strojů dodáváme také jednoduché montážní přípravky.

 

Brožura ke stažení