Průmyslové armatury

Specializujeme se na komplexní subdodávky pro investiční celky. To zahrnuje inženýrskou činnost a dodávky širokého spektra průmyslových armatur.

Dodáváme ucelený sortiment armatur pro tato průmyslová odvětví:

 • energetiku
 • chemii a petrochemii
 • vodárenství
 • topenářské a plynové
 • klimatizaci
 • potrubní systémy

Jedná se z pravidla o tyto typy armatur:


Pro výběr konkrétní průmyslové armatury prosím kontaktujte naše techniky, kteří Vám pomohou s její detailní specifikací:

Ing. Jaroslav Meduna

+420 602 729 019

Ing. Petr Skotnica

+420 608 035 971

Nebo nám zašlete Vámi požadované technické parametry.

Pro vytipování optimální armatury potřebujeme zadání alespoň základních parametrů:

 • pracovní médium
 • pracovní teplotu média
 • pracovní tlak média
 • jmenovitou světlost armatury nebo množství protékajícího média za jednotku času
 • teplotu a charakteristiku okolního prostředí
 • připojení armatury do potrubí
 • požadovaná funkce armatury
 • u elektricky ovládaných armatur napájecí napětí
 • u pneumaticky ovládaných armatur parametry ovládacího vzduchu
 • bezpečnostní a signalizační požadavky

Kontaktní formulář