Reference

MAHLE Behr Ostrava s.r.o.

Vloženo: 09.06.2017
Realizace dvoudenního školení  „Základy pneumatických mechanizmů“
 
 
Zadavatel:  MAHLE Behr Ostrava s.r.o.
 
 
 
 

Zadání:

Provedení školení „Základy pneumatických mechanizmů“ dle požadované osnovy:

- Vlastnosti stlačeného vzduchu, úprava stlačeného vzduchu

- Konstrukce, schematické značky a principy činnosti pneumatických prvků

  • Pracovní prvky
  • Ventily, vícecestné, vícepolohové
  • Prvky pro řízení průtoku vzduchu
  • Prvky pro řízení tlaku vzduchu
  • Prvky pro úpravu vzduchu
  • Příslušenství

- Základní zapojení, jednoduchá funkční schémata pneumatických obvodů

- Základy montáže a údržby pneumatických systémů, bezpečnost práce
 

Realizace:

Realizace školení „Základy pneumatických mechanizmů“ dle požadované osnovy včetně praktických cvičení v simulačním SW a rozboru konkrétních aplikací z praxe. Druhý den proběhl v laboratoři VŠB-TUO realizací praktických zapojení na zkušebních panelech.
Zpět na seznam

E-shop s prvky pro ofukování stlačeným vzduchem a pneumatickým příslušenstvím

E-shop s pneumatickými prvky, průmyslovými armaturami a příslušenstvím

E-shopy