Odborná školení

Odborná školení a poradenské služby pro provoz a údržbu pneumatických systémů

Potřebujete konzultovat funkčnost Vašeho pneumatického systému? Pracovníci Vaší údržby nemají konkrétní praktické zkušenosti s pneumatickými prvky?
Obraťte se na nás s konkrétními dotazy. Nabízíme Vám poradenské služby pro provoz a údržbu pneumatických systémů nebo proškolení Vašich pracovníků.

Školení pneumatických mechanismů“ ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava

MOS technik Vám ve spolupráci s katedrou Hydromechaniky a hydraulických zařízení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava nabízí školení pro zvýšení kvalifikace Vašich technických pracovníků.

 

Cílem tohoto školení je pochopit funkci základních pneumatických prvků, naučit se základní schematické značky a číst schémata pneumatických obvodů. Dále pak základní zákonitosti zapojování pneumatických obvodů včetně jejich údržby a vyhledávání poruch.

Školení je určeno zejména pro kvalifikované dělníky, pracovníky údržby, montážní pracovníky a další techniky. Pomůže jim lépe obsluhovat výrobní zařízení, provádět jejich údržbu. Získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení.

Pro bližší informace o školení nás prosím kontaktujte.

Při školení využíváme jak odbornosti lektorů z VŠB - TUO, tak praktických zkušeností lektorů MOS technik z oboru průmyslové automatizace.

Pro praktickou část školení využíváme také kompletně vybavenou laboratoř pneumatiky. Na zkušebních panelech si můžete při praktických cvičeních vyzkoušet reálná zapojení pneumatických systémů. Díky široké prvkové základně je zde možno realizovat velké množství pneumatických a elektropneumatických obvodů.

K dispozici je také robotizované pracoviště, které představuje využití elektropneumatických systémů v montážních linkách.

Pro bližší informace o školení nás prosím kontaktujte.