Pneumatický audit

Pneumatický audit Vašich systémů, ultrazvuková detekce netěsností

MOS technik Vám nabízí provedení komplexního auditu Vašich pneumatických systémů! Výstupem takového auditu je protokol o všech potenciálních problémových místech systému včetně návrhu řešení na jejich odstranění.

Získáte tak detailní přehled o současném stavu Vašeho systému, což Vám umožní provést jednoduše všechny kroky pro jeho optimalizaci.

Ke stažení
Diagnostika systému stlačeného vzduchu

Kompletní řešení ve třech krocích:

1. Diagnostika stavu pneumatického systému

Posoudíme Váš systém z hlediska aktuálního stavu všech použitých komponentů. Odhalíme nežádoucí tlakové ztráty, zkontrolujeme dimenzování stávajících rozvodů. Navrhneme modernizace z hlediska vylepšení účinnosti systému jako celku.

2. Ultrazvuková detekce netěsností

Ultrazvuková detekce netěsností

Drahý stlačený vzduch? Jistě, stlačený vzduch patří v dnešní době mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náročná a proto jakýkoliv nežádoucí únik způsobuje velké finanční ztráty. Viz. tabulka.

S využitím ultrazvukového přístroje SONAPHONE vyhledáme všechny netěsnosti systému, způsobené prasklinami ve svárech, nedotažením nebo uvolněním šroubení a přírubových spojů, profukováním koncových armatur, stářím tlakových hadic, atd.

3. Bezpečnostní audit

Zkontrolujeme Váš systém z hlediska bezpečnosti provozu pneumatických mechanizmů. Upozorníme na všechna místa s rizikem vzniku pracovního úrazu nebo odstávky ve výrobě.

Navrhneme řešení pro zamezení těchto rizik s využitím nejmodernějších bezpečnostních komponentů.