Projekční činnost

Projekční činnost v oblasti pneumatických prvků a průmyslových armatur

Dle Vašeho zadání kompletujeme pneumatické systémy na klíč. Za tím účelem zpracujeme projekční návrhy obvodů, skreslíme pneumatická schémata, detailně dimenzujeme a specifikujeme jednotlivé prvky. Zpracujeme Vám precizní technickou dokumentaci k dodávce pneumatického systému nebo k Vašemu vlastnímu vývoji technologie. To vše s důrazem na snižování výrobních nákladů a zlepšení pracovního prostředí.

Každý systém vyžaduje po určité době obnovu. Kromě dodávky nových pneumatických systémů Vám v rámci úspory nákladů nabízíme prohlídku Vašeho stávajícího systému, zpracování návrhu rozsahu opravy, repase nebo modernizace a její realizaci v dohodnutém technickém a finančním rozsahu.

Také dodávky armatur zaštiťujeme inženýrskou činností. Pomůžeme Vám s orientací v nepřeberném množství různých variant procesních armatur a zajistíme volbu optimálního řešení pro Vaše konkrétní podmínky. Za tímto účelem od Vás potřebujeme zadání alespoň základních parametrů:

  • pracovní médium
  • pracovní teplotu média
  • pracovní tlak média
  • jmenovitou světlost armatury nebo množství protékajícího média za jednotku času
  • teplotu a charakteristiku okolního prostředí
  • připojení armatury do potrubí
  • požadovaná funkce armatury
  • u elektricky ovládaných armatur napájecí napětí
  • u pneumaticky ovládaných armatur parametry ovládacího vzduchu
  • bezpečnostní a signalizační požadavky