Projekční software

Software pro tvorbu a simulaci schémat pneumatických a hydraulických obvodů

OMEGON FLUID TECHNOLOGY 2

Jedinečný grafický nástroj pro tvorbu a simulaci schémat pneumatických a hydraulických obvodů!

  • Jednoduchá, rychlá a efektivní tvorba obvodových schémat využívajících hydraulické, pneumatické, elektrické a logické symboly.
  • SW obsahuje základní knihovny prvků, ale také možnost tvorby uživatelských knihoven včetně doplnění o vlastní symboly.
  • Symboly knihoven jsou doplněny o schématické obrázky a fota.
  • SW obsahuje také teoretické základy funkce jednotlivých prvků a názorné příklady jejich praktického využití.
  • Pomocí jednoduchého "builderu" si pro obvod vytvoříte válce či ventily přesně podle Vašich potřeb.
  • Možnost nastavení konkrétních parametrů obvodů, jako jsou například tlak, hmotnost zátěže, procento škrcení u prvků pro regulaci průtoku atd. …
  • Automatické generování kusovníku prvků vložených do schématu.
  • Možnost tisku schémat do různých formátů včetně možnosti uživatelského přizpůsobení razítek, vložení firemního loga atd.

OFT2 představuje pro uživatele velmi jednoduchý a efektivní nástroj pro kreslení obvodových schémat, jejichž funkci lze následně simulovat. Nejde tedy o pouhé kreslení schémat, ale obvod, který velmi jednoduše sestavíte, je možné testovat a zjišťovat, zda jeho funkce odpovídá technickému zadání. Také je možné odzkoušet funkci stávajících obvodů a nelézt takto jejich kritická místa.

Pokud vytváříte schémata ať už čistě pneumatická či elektrická nebo hydraulická nebo jejich kombinace, může se pro Vás stát Omegon Fluid Technology 2 užitečným pomocníkem! OFT2 obsahuje také spoustu didaktických materiálů, takže je vhodným nástrojem pro zvýšení kvalifikace Vašich technických pracovníků.

Pro možnost vyzkoušení nabízíme funkční demo verzi ke stažení.