Klient
Firma MGL s.r.o. byla založena v r. 1991 za účelem výroby dílů pro letecký průmysl. Postupně se výroba rozšiřuje i do jiných průmyslových odvětví například automobilového, stavebního, elektrotechnického.

Problém
Na výstupu z lisu docházelo ke kumulaci statického náboje, který sice nepoškozoval výrobky jako takové, ale ohrožoval obsluhu, která díly odebírala.

Realizace
Pro řešení aplikace jsme využili standardních ionizačních tyčí a vysokonapěťového zdroje.

   

V této aplikaci hraje velkou úlohu hlavně jednoduchost a účinnost standardního řešení, které vede k úplnému odstranění problému.

Přínosy

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám