Klient:
Společnost Semperflex Optimit, s.r.o. je jeden z největších výrobců hydraulických a průmyslových hadic na světě.

Problém:
Při výrobě hadic je cena výroby stlačeného vzduchu významnou položkou nákladů na energie. Stlačený vzduch se zde využívá mimo jiné pro sušení hadic na výstupu z chladicí vany po extruzi. 

Pro udržení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu je tak zapotřebí se pravidelně věnovat diagnostice stavu pneumatického systému a jeho údržbě. Také je zapotřebí využívat efektivní ofukovací trysky. 

Realizace: 
Na základě zadání zákazníka jsme provedli pneumatický audit jedné části provozu, kde byla spotřeba stlačeného vzduchu největší. Výstupem z auditu byla zpráva s návrhem opatření. A to jak odstranění závad a netěsností na systému stlačeného vzduchu, tak návrh výměny ofukovacích trysek za efektivnější.Pro sušení hadic jsme navrhli využití kruhových vzduchových nožů MOS.

   

Přínosy

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám