Klient
Společnost TSE Electronics  se již od roku 1992 se zabývá vývojem, konstrukcí, výrobou, instalací a servisem v oboru elektroniky a elektrotechniky.

Problém
Vlhkost vzduchu má zásadní význam při elektrotechnické výrobě. Některé procesy jsou závislé na obsahu vody ve vzduchu – jednak z hlediska vzniku elektrostatického náboje, jednak pro zachování vlastností vstupních surovin, a také pro kvalitní průběh technologických operací. Proto zákazník potřeboval instalovat systém, který mu zajistí kontrolu nad vlhkostí vzduchu výrobních prostor.

Realizace
Zvlhčovací trysky kontrolují úroveň vlhkosti prostředí. Tím omezují vznik elektrostatického náboje i víření prachu a zajišťují chlazení. Produkují tzv. suchou mlhu se středním průměrem kapek 7,5 µm, jejíž použití je – v porovnání s klasickými klimatizačními systémy nebo klasickým parním zvlhčováním – výrazně úspornější.

   


V provozu zákazníka jsme tak instalovali kompletní systém zvlhčování prostor s jednoduchým řízením.

Přínosy

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám