Klient
Firma KENDRION Automotive se zaměřujeme na technologii inteligentních pohonů, aby pomohla řídit globální přechod k elektrifikaci a dalším formám čisté energie. Ve výrobním závodě v Prostějově se soustředí na výrobu solenoidů pro standardní a mobilní hydrauliku.

Problém
V této výrobní oblasti jsou obrovské požadavky na finální čistotu vyráběných produktů. Standardní čištění tzv. mokrou cestou je náročné jak časově, tak manipulací s čisticím médiem. Zákazník proto hledá pro některé své výrobky cesty, jak dosáhnout požadované čistoty suchou cestou - za pomocí stlačeného vzduchu.

Realizace
V tomto projektu jsme spojili naše zkušenosti s tryskami na stlačený vzduch a vývojem jednoúčelových zařízení.
Navržené zařízení je tedy určeno pro čištění vnějšího povrchu elektromagnetického ventilu od pevných nečistot pomocí ofukování stlačeným vzduchem. 

K tomuto účelu byly využity speciální rotační trysky vytvářející rázovou vlnu tlakového vzduchu. Při průchodu stlačeného vzduchu tryskou dochází k rotaci trubky z měkkého polyuretanu společně s vnitřním rotačním tubusem. Stlačený vzduch vychází z rotující trubky a tím vytváří rázovou vlnu se silným dynamickým efektem.Přínosy

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám