Vyvíjíme zařízení pro dokonalou kontrolu nad plyny a kapalinami.

Naše zařízení měří přesný tlak, průtok a teplotu, řídí směr proudění, dávkují podle hmotnosti či objemu a libovolně mísí v požadovaném poměru. Testují statické, dynamické a přechodové charakteristiky ventilů a dalších fluidních komponentů. Kontrolují těsnost produktů. Zajišťují těsnost systémů s drahými médii, čímž generují nezanedbatelné úspory.

Fluidní systémy navrhujeme přesně podle potřeb zákazníka. Mohou fungovat jako autonomní zařízení nebo jako integrální součást většího technologického celku.

Při volbě komponent čerpáme z našich i vašich zkušeností. V návrhu i výrobě klademe důraz na přesnost zpracování, intuitivní a bezpečné ovládání a jeho nekompromisní provozní spolehlivost. Zajišťujeme servis po celou dobu životnosti zařízení.

Proč svěřit řízení kapalin a plynů nám

 • Budou pro vás pracovat erudovaní odborníci.
 • Nic nás nezastaví. Zvládáme naprostou většinu i velmi specifických zadání.
 • Vedeme v patrnosti ekonomické aspekty řešení.
 • Co začneme, to dokončíme. Poskytujeme spolehlivou komplexní službu.

Co dokážou fluidní rozvaděče?

 • Měří a regulují směr, tlak, průtok a teplotu tekutin.
 • Přesně míchají plyny i kapaliny, emulgují a aerují.
 • Přesně dávkují i velmi viskózní kapaliny podle hmotnosti nebo objemu.
 • Provádějí spolehlivé tlakové zkoušky.
 • Měří tlakové, průtokové a přechodové charakteristiky ventilů, tlakový spád, hysterezi apod.
 • Ověřují těsnost zařízení poklesem tlaku, měřením průtoku, bombingovým nebo bublinkovým testem (leak testing).

Garance

 • 100% adaptace na podmínky nasazení
 • Technická i ekonomická optimalizace řešení 
 • Dlouhodobě přesný a spolehlivý provoz 
 • Rychlá návratnost investice

Průběh zakázky

 • Konzultace
 • Návrh
 • Výroba
 • Instalace
 • Zaškolení
 • Podpora a servis

Příklady z praxe

Naše přístroje pracují v pěti desítkách významných firem.
Mnoho z nich je dodavateli automobilového průmyslu.

Zařízení pro testování tlakových a průtokových charakteristik maznic

Návrh a výroba poloautomatického zařízení - testeru

Vysokotlaký tester těsnosti - 100 bar

Realizace testeru těsnosti průmyslových ventilů s tlakem 100 bar

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám