Stlačený vzduch je velmi drahým průmyslovým médiem. Sebemenší únik nebo chyba v nastavení systému způsobuje nečekaně velké finanční ztráty. Rezervy často nacházíme i ve zdánlivě dokonale fungujících systémech.

Bezpečné a ekonomické provozování systémů stlačeného vzduchu vyžaduje pravidelnou kontrolu a neprodlenou opravu úniků. Přesným měřením, promyšleným návrhem opatření a jeho precizním provedením dokážeme zajistit až 50% úsporu elektrické energie, na kterou je výroba stlačeného vzduchu tak náročná.

Fakta

 • Asi 10 % elektrické energie spotřebované v průmyslu jde na výrobu stlačeného vzduchu. (V některých provozech to je až 50 %).
 • 50—80 % příkonu kompresoru se ztrácí ve formě tepla.
 • Zhruba 40 % odstranitelných ztrát tvoří netěsnosti.
 • Až 50 % nákladů na výrobu stlačeného vzduchu lze ušetřit zavedením vhodných opatření.
 • Snížením tlaku v systému o 1 bar snížíte spotřebu energie o 7–10 %.
 • Snížením teploty nasávaného vzduchu o každé 3 °C ušetříte další 1 % energie.
 • Prostředky vložené do optimalizace systémů se vrací v řádu měsíců.

Opatření pro dosažení úspor

Navrhneme kompletní scénář optimalizace zařízení používajících stlačený vzduch. Optimalizace spočívá především v měření spotřeby a ztrát tlakového vzduchu a v pneumatickém auditu.

Měření spotřeby a ztrát tlakového vzduchu

Ekonomický provoz vyžaduje znalost přesných dat o spotřebě stlačeného vzduchu. Dodáme vám měřicí zařízení a zahájíme měření. Získáme objektivní údaje o dlouhodobé i okamžité spotřebě vzduchu na úrovni jednotlivých spotřebičů i celého provozu. Způsob měření i formát výstupních dat dohodneme tak, abyste o všech krocích mohli včas kvalifikovaně rozhodnout.

Univerzální měřicí přístroj S-AIR pro měření průtoku pracuje na principu kalorimetru. Měří množství energie spotřebované na udržení konstantní teploty čidla ochlazovaného prouděním média. Tento princip měření i způsob zpracování dat garantuje velmi přesné výsledky. Vývoj a výroba MOS technik.

Leták průtokoměru SAIR

Pneumatický audit

Pneumatický audit odhalí problémová místa pneumatických systémů a navrhne jejich opravy a úpravy.

 1. Posoudíme stav všech komponentů systému, zkontrolujeme dimenzování stávajících rozvodů. 
 2. Ultrazvukovou detekcí odhalíme netěsnosti způsobené prasklinami ve svarech, nedotažením šroubení a přírubových spojů, stářím tlakových hadic apod.
 3. Vytipujeme bezpečnostní rizika. Upozorníme na místa hrozící vznikem pracovního úrazu nebo odstávky ve výrobě. Navrhneme jak problémy odstranit pomocí nejmodernějších bezpečnostních komponentů.

Průměr otvoru Ztráta vzduchu (tlak 6 bar Ztráta energie Finanční ztráta
Údaje pro provozní čas 8760 hodin/rok, cena energie 2,50 Kč/kWh
1 mm 1,2 l/s 0,3 kW 6700 Kč
3 mm 11,1 l/s 3,1 kW 69 425 Kč
5 mm
30,9 l/s 8,3 kW 185 875 Kč
10 mm
123,8 l/s 33,0 kW 739 025 Kč

Finanční ztráty způsobené netěsnostmi pneumatických systémů jdou do statisíců. Zdroj: Fraunhofer Institut ISI, Karslruhe

Auditní protokol přinese komplexní a objektivní zprávu o stavu vašich pneumatických systémů a možnostech jejich výkonnostní, bezpečnostní i ekonomické optimalizace.

Opravy a optimalizace

Výsledky auditu je dobré převést do praxe. Opatření si můžete zajistit sami, nebo je nechat na nás. Postaráme se o kompletní optimalizaci vaší technologie od oprav netěsností po pokročilé inovace s výrazným úsporným potenciálem. Předem budete znát seznam dotčených komponentů, jejich ceny i cenu prováděcích prací. 

Opatření k úspoře až 50 % energie

 • Zvýšení energetické účinnosti ofuků
 • Opravy netěsností v rozvodech a na výrobních zařízeních
 • Automatické odstavení stlačeného vzduchu při přerušení odběru
 • Minimalizace tlaku vzduchu na kompresoru a/nebo v místě použití
 • Expresní i preventivní údržba pneumatických součástí výrobních linek
 • Proškolení odpovědných pracovníků v zajištění oprav a preventivní údržby
Největších úspor dosáhnete zvýšením účinnosti ofuků, které jsou největšími průmyslovými spotřebiči.

Školení a konzultace

Efektivní provoz zařízení na stlačený vzduch je nemyslitelný bez dobře vyškolených pracovníků, údržbářů a montérů. Ke zvýšení jejich kvalifikace nabízíme ve spolupráci s VŠB-TUO odborná školení a konzultace

Školení vede odborně zdatný a zkušený lektor. Zaměřuje se na pochopení schémat a funkcí pneumatických obvodů, objasní způsob jejich zapojování, údržby a identifikace poruch.

V praktické části mají účastníci k dispozici výukové softwary a špičkově vybavenou laboratoř. Na zkušebních panelech si vyzkoušejí zapojení různých druhů pneumatických a elektropneumatických obvodů. K dispozici je i robotizované pracoviště simulující fungování elektropneumatických systémů v montážních linkách.

Leták školení

Proč byste nám mohli důvěřovat

 • S problematikou ofukování mají naši specialisté opravdu bohaté zkušenosti.
 • Neodmítáme ani velmi náročná a specifických zadání.
 • Ofukování jsou drahá technologie, otázku provozních nákladů řešíme jako klíčovou.
 • Neodcházíme od rozdělané práce. Poskytujeme komplexní službu a za výsledky ručíme.

Co přinesou opatření na úsporu tlakového vzduchu?

 • Až 50% snížení nákladů na energie
 • Včasnou náhradu poškozených komponentů
 • Snížení rizika pracovního úrazu nebo provozního výpadku
 • Maximalizaci výkonu výrobní linky
 • Návratnost investice v řádu měsíců

Garance

 • Odborná kompetence
 • Poctivost a otevřenost
 • Komplexní přístup
 • Prokazatelné přínosy

Průběh zakázky

 • Konzultace
 • Analýza
 • Realizace opatření
 • Prevence

Katalog produktů

Příklady z praxe

Naše přístroje pracují v pěti desítkách významných firem.
Mnoho z nich je dodavateli automobilového průmyslu.

Pneumatický audit - odstranění netěsností a efektivní ofuky

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu odstraněním úniků i výměnou ofuků

Čištění vnitřního otvoru hliníkových kol

Vývoj trysky pro efektivní čištění tvarově složitého otvoru

Dosažení výrazných úspor na spotřebě stlačeného vzduchu

Pneumatický audit v provozu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. - dosažení výrazných úspor na spotřebě stlačeného vzduchu optimalizací rozvodů a opravami pneumatického systému

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám