Jednoúčelové stroje a průmyslové roboty MOS dramaticky snižují pracnost a náklady, zvyšují produktivitu a spolehlivost výrobních procesů. Zvládají úkoly, které nelze jinak efektivně řešit. Každý stroj je unikátní, navržený do podmínek konkrétního provozu.

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové stroje naučíme úkonům, které jsou pro lidi příliš nudné nebo náročné. Budou mít podobu samostatných kompaktních stanic nebo sady komponentů implementovaných do vaší výrobní technologie.

Zatímco poloautomatické stroje vyžadují manuální přísun/odběr polotovarů, automatické pracují prakticky samostatně. Zodpovědný pracovník dohlíží na více zařízení současně, což šetří mzdové náklady.

Zkrácením času výrobního cyklu podstatně zvýšíte produktivitu práce a urychlíte návratnost investice. Zvýší se i kvalita výrobků a bezpečnost práce. Sníží se nároky na lidské zdroje co do odbornosti, preciznosti i sociálních nákladů. Jednoúčelové stroje jsou kompaktní a nenáročné na výrobní prostory.

Přínosy jednoúčelových strojů

 • Řešení pro jakékoliv zadání
 • Vysoká provozní spolehlivost
 • Snížení výrobních nákladů
 • Velmi rychlá návratnost investice

Co umí jednoúčelové stroje?

 • Šroubují a montují.
 • Dělí, děrují, stříhají a sekají.
 • Lisují, nýtují, svařují a pájí.
 • Dávkují a aplikují lepidla a tmely.
 • Popisují a označují výrobky.
 • Podávají materiál.
 • Kontrolují přítomnost, tvar a barvu.
 • Měří rozměry, hmotnost, čas a další fyzikální veličiny.
 • Identifikují, monitorují a třídí díly.
 • Zajišťují funkce sledovatelnosti (traceability) a komunikují s MES.
 • Ověřují funkce a parametry produktů.

Průmyslové roboty

Roboty vyrábíme jako samostatná zařízení, nebo je integrujeme do vašich technologických celků. Schopnosti jednoúčelových strojů překonávají podstatně větší variabilitou, flexibilitou, rychlostí a přesností prováděných operací.

Protože součinnost robotu s člověkem by omezovala potenciál robotu, bývá jeho režim plně automatický, včetně úkonů jako podávání polotovarů nebo odběr obrobků. Vyloučením lidské obsluhy samozřejmě klesají i výrobní náklady.

Nasazení robotů je nesmírně flexibilní. Snadno se přizpůsobují změnám v parametrech produktu nebo výrobního procesu. Robot umí pracovat nepřetržitě a bez chyb. Vyloučení lidského faktoru extrémně zvyšuje bezpečnost, produktivitu i kvalitu práce. Snížením zmetkovitosti se redukují náklady na řešení reklamací. Významná je i úspora výrobních ploch. 

Přínosy průmyslových robotů

 • Extrémní flexibilita nasazení
 • Nižší závislost na pracovní síle
 • Zásadní zvýšení produktivity
 • Ultimátní technologie

Co dokážou průmyslové roboty?

 • Zvládnou složitější úkony než jednoúčelové stroje.
 • Nevyžadují asistenci člověka.
 • Rychle a přesně manipulují s výrobky (pick&place).
 • Třídí OK/NOK díly.
 • Zakládají polotovary do/z obráběcích a tvářecích strojů.
 • Bleskurychle skládají dílčí komponenty do podsestav a celků.
 • Aplikují lepidla a tmely i na složitých trajektoriích.
 • Balí a vybalují zboží.
 • Ukládají balíky na palety.

Při volbě komponent čerpáme z našich i vašich zkušeností. V návrhu i výrobě klademe maximální důraz na přesnost zpracování, intuitivní, ergonomické a bezpečné ovládání stroje a jeho nekompromisní provozní spolehlivost. Zajišťujeme servis po celou dobu životnosti zařízení.

Spolehněte se na naše stroje a roboty

 • Vývoji unikátních řešení v oblasti průmyslové automatizace se věnujeme s nadšením a dlouho.
 • Jakékoliv individuální řešení považujeme za obchodní standard.
 • Promýšlíme ekonomiku každého technického návrhu.
 • Poskytujeme profesionální komplexní službu.

Přínosy

 • 100% adaptace na podmínky nasazení
 • Technická i ekonomická optimalizace řešení
 • Dlouhodobě přesný a spolehlivý provoz
 • Rychlá návratnost investice

Garance

 • Odborná kompetence
 • Poctivost a otevřenost
 • Komplexní přístup
 • Prokazatelné přínosy

Průběh zakázky

 • Konzultace
 • Návrh
 • Výroba
 • Instalace
 • Zaškolení
 • Podpora a servis

Příklady z praxe

Naše přístroje pracují v pěti desítkách významných firem.
Mnoho z nich je dodavateli automobilového průmyslu.

Zařízení pro testování tlakových a průtokových charakteristik maznic

Návrh a výroba poloautomatického zařízení - testeru

100% kontrola kvality výlisků 3D laserovým skenerem

Návrh, výroba a dodávka jednoúčelového zařízení pro 100% komplexní kontrolU rozměrů dvoukomponentních výlisků

Zařízení pro finální čištění dílu

Návrh, konstrukce a dodávka jednoúčelového zařízení pro finální čištění dílu

Zvýšení kapacity linky lisu o 45%

Návrh, výroba a dodávka jednoúčelového zařízení pro separaci dílů na výstupu z vysekávacího lisu

Máte dotazy? Chcete své zadání posoudit?

Prosím volejte +420 739 227 771. Vyslechneme, vymyslíme.

Napište nám